Kiinteistönhoitaja

Johdanto

Kiinteistönhoitajat toimivat kiinteistöjen huolto- ja korjaustehtävissä. Työnkuvaan kuuluu kiinteistön tekniikan tarkkailua, pieniä huolto- ja korjaustöitä sekä piha-alueiden hoitoa. Kiinteistönhoitajat työskentelevät mm. kiinteistöpalvelu- ja kiinteistöhuoltoyrityksissä. Ammatissa tarvitaan itsenäistä ja vastuullista työotetta, teknistä osaamista sekä asiakaspalvelutaitoja.

Työtehtävät

Kiinteistönhoitajat työskentelevät kiinteistöjen huolto- ja korjaustehtävissä. He vastaavat kiinteistöjen toimivuudesta sekä kiinteistö- ja lämmityskulujen pysymisestä oikealla tasolla. Kiinteistönhoidolla on suuri merkitys kiinteistöjen toimivuuden, viihtyisyyden ja elinkaaren kannalta.

Kiinteistönhoitajat vastaavat itsenäisesti omista työkohteistaan, joihin kuuluu esimerkiksi yksi tai useampi kerrostalo ulkoalueineen.

Kiinteistönhoitaja seuraa kiinteistön tekniikan toimintoja, esimerkiksi lämpö-, vesi- ja ilmastointijärjestelmiä valvontamittareiden avulla sekä tekee laitteistojen säätöjä. Myös mittaukset ja määräaikaistarkastukset voivat kuulua tehtäviin.

Pienet huollot, asennukset ja korjaukset kuuluvat tehtäviin. Kiinteistönhoitaja kutsuu paikalle erikoisosaajan, mikäli kyseessä on vaativampi tai luvanvarainen työ, kuten sähkötyöt.

Tehtäviin kuuluvat myös ulkoaluetyöt eli pihojen puhtaanapito ja viheralueiden hoito, talvisin lumityöt ja kulkuväylien hiekoitus. Porras- ja saunatilojen siivouksen tekee siivoushenkilöstö.

Kiinteistönhoitaja työskentelee ilman työnjohdon välitöntä valvontaa. Ammatissa voi varsin itsenäisesti päättää töiden suoritusjärjestyksen ja työtavat. Työnjohtoon ollaan tarvittaessa yhteydessä puhelimen välityksellä. Näin saadaan tieto myös kiireellisistä tehtävistä.

Työvälineinä kiinteistönhoitajat käyttävät huolto- ja korjaustöissä tarvittavia työkaluja ja mittareita. Pihatöissä käytetään mm. harjoja ja lapioita. Kohteesta toiseen liikutaan usein paketti- tai avolava-autolla.

Työhön kuuluu sekä sisä- että ulkotöitä. Tyypillinen työympäristö on asuinkiinteistö, mutta kiinteistönhoitajan pätevyyden omaavat voivat työskennellä myös mm. teollisuus- ja kaukolämpölaitoksissa.

Työ on päivätyötä ja normaali työviikko on viisipäiväinen. Päivystysvuorossa olevan kiinteistönhoitajan on kuitenkin oltava tavoitettavissa puhelimitse ympäri vuorokauden, myös viikonloppuisin.

 

Työpaikat

Kiinteistönhoitajat ovat useimmiten kiinteistöpalvelu- tai kiinteistöhuoltoyritysten palveluksessa.

Muita työnantajia ovat isännöintiyritykset sekä teollisuus- ja tuotantoyritykset. Myös yksittäiset asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt sekä suuret kiinteistöjenomistajat, kuten pankit, vakuutusyhtiöt, kunnat ja valtio työllistävät kiinteistönhoitajia.

 

Työn vaatimukset

Kiinteistönhoitajan työ on itsenäistä ja vastuullista palvelutyötä.

Kiinteistönhoitajan on tunnettava hoitamiensa kiinteistöjen rakenteet sekä LVI- ja sähköjärjestelmät.

Tekniikan tuntemisen sekä koneiden ja laitteiden hallinnan lisäksi työssä tarvitaan ihmissuhdetaitoja.

Tehtävien hoidossa tarvitaan hienotunteisuutta ja huomaavaisuutta, sillä korjaus-, huolto- ja asennustöitä tehdään usein myös yksityisasunnoissa.

Kiinteistönhoitajalta vaaditaan suunnittelu- ja järjestelykykyä. Oma-aloitteisuus, kohteiden tarkkailu ja vikojen ennakointi helpottavat työtä.

Työturvallisuusmääräykset on tunnettava eri tehtävissä, ja määräysten mukaisia turvalaitteita ja suojaimia on käytettävä.

Riskialttiisiin töihin kuuluu esimerkiksi lumenpudotus, joka vaatii aina useamman työntekijän paikallaoloa.

Kiinteistönhoitajalta edellytetään traktorin sekä muiden ulkotöissä tarvittavien työkoneiden käyttötaitoa ja ajokorttia.

Päivystys saattaa rasittaa, mikäli hälytyksiä tulee öisin.

 

Koulutus

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa kiinteistöpalvelujen perustutkinnon. Tutkintonimike on kiinteistönhoitaja.

Perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella ja näyttötutkintona.

Näyttötutkintoina voidaan suorittaa myös kiinteistöpalvelujen ammattitutkinto ja kiinteistöpalvelujen erikoisammattitutkinto.

Rakennusalan, talotekniikan, sähköalan sekä kone- ja metallialan perustutkinnot antavat myös pohjan asennus-, säätö- ja kunnossapitotehtäviin.

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Kelpoisuusehdot

Sähkötyöt vaativat luvan.

 

Palkkaus

Kuukausipalkka. Kiinteistönhoitajien palkka perustuu Kiinteistöpalvelualan työehtosopimukseen.

 

 

Työmarkkinatiedot
Tekniset LVISKA palvelut

Yksityinen kiinteistöala työllistää noin 115 000 henkilöä. Kiinteistöpalvelut työllistävät yli 90 000 henkilöä, isännöintipalvelut reilut 3 000 ja muu kiinteistöliiketoiminta noin 20 000 henkilöä.

Kiinteistöpalvelualan työllisyyttä ylläpitää jatkuva tarve kiinteistöjen ylläpidolle, jotta esimerkiksi kodit, koulut ja työpaikat olisivat toimivia, terveellisiä, turvallisia ja viihtyisiä ympäristöjä.

Kiinteistöalan yhteiskunnallinen merkitys on huomattava, sillä yli 65 prosenttia suomalaisten varallisuudesta on sidottu kiinteistöihin. Suunnitelmallisella ja ammattimaisella ylläpidolla kiinteistöt pysyvät kunnossa ja niiden arvo säilyy.

Vahvasti kehittyvän ja monipuolistuvan yksityisen kiinteistöpalvelualan työpaikat säilyvät kotimaassa jatkossakin, sillä palveluja voidaan tuottaa vain paikallisesti. Ala työllistää vakaasti talouden suhdanteista riippumatta, eikä työpaikkoja voi siirtää ulkomaille.

Kiinteistöpalveluala tarjoaa rajattomasti uramahdollisuuksia, ja alan töihin voi kulkea monta erilaista polkua. Alalla tarvitaan osaajia kaikilta koulutusasteilta niin asiakkaalla työskentelevistä kiinteistöpalvelualan ammattilaisista erilaisiin liiketoiminnan kehittämisen ja hallinnon asiantuntijoihin. Tyypillisiä toimenkuvia ovat esimerkiksi toimitilahuoltaja, kiinteistönhoitaja, monipalvelutyöntekijä, palveluohjaaja, palvelupäällikkö ja aluejohtaja.

Alalla kansainvälisyys on arkipäivää ja monikulttuurisuus nähdään vahvuutena. Kiinteistöpalveluyritykset ovat edelläkävijöitä monimuotoisten ja -kulttuuristen työyhteisöjen johtamisessa.

Kiinteistöjen turvapalvelut

Yksityinen kiinteistöala työllistää noin 115 000 henkilöä. Kiinteistöpalvelut työllistävät yli 90 000 henkilöä, isännöintipalvelut reilut 3 000 ja muu kiinteistöliiketoiminta noin 20 000 henkilöä.

Kiinteistöpalvelualan työllisyyttä ylläpitää jatkuva tarve kiinteistöjen ylläpidolle, jotta esimerkiksi kodit, koulut ja työpaikat olisivat toimivia, terveellisiä, turvallisia ja viihtyisiä ympäristöjä.

Kiinteistöalan yhteiskunnallinen merkitys on huomattava, sillä yli 65 prosenttia suomalaisten varallisuudesta on sidottu kiinteistöihin. Suunnitelmallisella ja ammattimaisella ylläpidolla kiinteistöt pysyvät kunnossa ja niiden arvo säilyy.

Vahvasti kehittyvän ja monipuolistuvan yksityisen kiinteistöpalvelualan työpaikat säilyvät kotimaassa jatkossakin, sillä palveluja voidaan tuottaa vain paikallisesti. Ala työllistää vakaasti talouden suhdanteista riippumatta, eikä työpaikkoja voi siirtää ulkomaille.

Kiinteistöpalveluala tarjoaa rajattomasti uramahdollisuuksia, ja alan töihin voi kulkea monta erilaista polkua. Alalla tarvitaan osaajia kaikilta koulutusasteilta niin asiakkaalla työskentelevistä kiinteistöpalvelualan ammattilaisista erilaisiin liiketoiminnan kehittämisen ja hallinnon asiantuntijoihin. Tyypillisiä toimenkuvia ovat esimerkiksi toimitilahuoltaja, kiinteistönhoitaja, monipalvelutyöntekijä, palveluohjaaja, palvelupäällikkö ja aluejohtaja.

Alalla kansainvälisyys on arkipäivää ja monikulttuurisuus nähdään vahvuutena. Kiinteistöpalveluyritykset ovat edelläkävijöitä monimuotoisten ja -kulttuuristen työyhteisöjen johtamisessa.

Kiinteistönhoito

Yksityinen kiinteistöala työllistää noin 115 000 henkilöä. Kiinteistöpalvelut työllistävät yli 90 000 henkilöä, isännöintipalvelut reilut 3 000 ja muu kiinteistöliiketoiminta noin 20 000 henkilöä.

Kiinteistöpalvelualan työllisyyttä ylläpitää jatkuva tarve kiinteistöjen ylläpidolle, jotta esimerkiksi kodit, koulut ja työpaikat olisivat toimivia, terveellisiä, turvallisia ja viihtyisiä ympäristöjä.

Kiinteistöalan yhteiskunnallinen merkitys on huomattava, sillä yli 65 prosenttia suomalaisten varallisuudesta on sidottu kiinteistöihin. Suunnitelmallisella ja ammattimaisella ylläpidolla kiinteistöt pysyvät kunnossa ja niiden arvo säilyy.

Vahvasti kehittyvän ja monipuolistuvan yksityisen kiinteistöpalvelualan työpaikat säilyvät kotimaassa jatkossakin, sillä palveluja voidaan tuottaa vain paikallisesti. Ala työllistää vakaasti talouden suhdanteista riippumatta, eikä työpaikkoja voi siirtää ulkomaille.

Kiinteistöpalveluala tarjoaa rajattomasti uramahdollisuuksia, ja alan töihin voi kulkea monta erilaista polkua. Alalla tarvitaan osaajia kaikilta koulutusasteilta niin asiakkaalla työskentelevistä kiinteistöpalvelualan ammattilaisista erilaisiin liiketoiminnan kehittämisen ja hallinnon asiantuntijoihin. Tyypillisiä toimenkuvia ovat esimerkiksi toimitilahuoltaja, kiinteistönhoitaja, monipalvelutyöntekijä, palveluohjaaja, palvelupäällikkö ja aluejohtaja.

Alalla kansainvälisyys on arkipäivää ja monikulttuurisuus nähdään vahvuutena. Kiinteistöpalveluyritykset ovat edelläkävijöitä monimuotoisten ja -kulttuuristen työyhteisöjen johtamisessa.

Lähinimikkeet

huoltomies
kiinteistöhoitaja
laitosmies
talonmies

 

 

 

 

Kiinteistönhoitaja