Siipikarjanhoitaja

Johdanto

Siipikarjanhoitajan työtehtäviä ovat eläinten hoito ja ruokinta sekä niihin liittyvät työt. Hän toimii joko palkattuna hoitajana kanalassa tai itsenäisenä yrittäjänä. Työnkuva vaihtelee tilan tuotantosuunnan mukaan. Siipikarjanhoitajalta edellytetään korkeaa ammattitaitoa, huolellisuutta ja vastuuntuntoa.

Työtehtävät

Siipikarjanhoitajan töitä ovat eläinten hoito ja ruokinta, kanalan puhtaanapito, kananmunien keräily, tarkastus ja pakkaus. Lisäksi tehtäviin kuuluvat koneiden ja laitteiden käyttö sekä usein myös rehuseosten teko.

Siipikarjanhoitajan työt riippuvat tilan tuotantosuunnasta. Tuotantokanala on erikoistunut munantuotantoon, siitoskanala haudontaan ja usein poikaskasvatukseen, broilerikasvattamo ja erikoislintutarha lihantuotantoon.

Hoitaja tekee päivittäiset muistiinpanot kanalan tapahtumista. Yrittäjänä toimiva siipikarjanhoitaja myös suunnittelee ja johtaa yrityksensä tuotantoa.

Työ sitoo yrittäjää päivittäin. Siipikarjanhoitaja voi järjestellä jonkin verran työaikojaan, jos kanalassa on automaattisia laitteita. Palkattujen siipikarjanhoitajien työviikko on viisipäiväinen, mutta vapaapäivät eivät ole aina viikonloppuisin.

 

 

 

 

 

Työpaikat

Siipikarjanhoitajat toimivat siipikarjanhoitoon erikoistuneina viljelijöinä tai hoitajina vieraissa siipikarjayrityksissä.

Työn vaatimukset

Ammatissa on tunnettava siipikarja sekä sen hoito.

Siipikarjan kasvatuksessa korostuu erityisesti hygienian merkitys.

Siipikarjanhoitajan on viihdyttävä hyvin eläinten parissa.

Työssä edellytetään huolellisuutta ja vastuuntuntoa, sillä yrityksen taloudellinen tulos on paljolti riippuvainen hoitajasta.

Yrittäjän on osattava suunnitella tilan tuotanto ja markkinointi.

Toisen palveluksessa olevan siipikarjanhoitajan on osattava toimia itsenäisesti, mutta kuitenkin yhteistyössä omistajan kanssa.

Työ ei sovi rehu- tai eläinpölylle allergisille henkilöille.

Koulutus

Toisella asteella voi suorittaa maatalousalan perustutkinnon. Tutkinto on mahdollista suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena ja näyttötutkintona.

Alan oppilaitokset järjestävät erilaista lyhyempää ammatillista lisäkoulutusta.

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Siipikarjanhoitajan palkkaus perustuu Maaseutuelinkeinojen työehtosopimuksen palkkausmääräyksiin. Palkkaryhmä riippuu tehtävien vaatimasta osaamisesta.


 

Työmarkkinatiedot
Maatalousala

Maatalous työllistää arviolta noin 58 000 yrittäjää, jotka ovat viljelijöitä ja yhtymien osakkaita. Palkansaajia on noin 17 000. Vakituisesti palkattujen työntekijöiden lisäksi tiloilla työskentelee runsaasti lyhytaikaista työvoimaa. Lähes 90 prosenttia tiloista on perheviljelmiä, jotka työllistävät lähinnä viljelijät ja heidän perheenjäsenensä. Maatalous työllistää välillisesti esimerkiksi elintarviketeollisuudessa, kaupan alalla ja kuljetusalalla.

Henkilömäärällä mitattuna viljatilat ovat maatalouden suurin työllistäjä, sitten lypsykarjatilat ja puutarhatalouteen keskittyneet tilat. Maatilojen lukumäärä on vähentynyt, varsinkin kotieläintilojen, samalla kun tilojen koko on kasvanut ja työn tuottavuus parantunut koneellistumisen ja automaation myötä.

Maatalouden työllisten määrä vähenee edelleen lähitulevaisuudessa, mutta suuren eläkepoistuman vuoksi alalle avautuu uusia työpaikkoja. Maataloudessa työskentelevien keski-ikä on korkea, ja uusia tulijoita tarvittaisiin korvaamaan eläkkeelle siirtyviä yrittäjiä. Lisää työntekijöitä tarvittaisiin etenkin lomitukseen sekä puutarha- ja viheralan työtehtäviin.

Maatalouden työllisyyttä ylläpitää tarve kotimaisen ruoan tuotannolle sekä maaseudun pitäminen elinvoimaisena. Maatilojen tuloista yhä merkittävämpi osa saadaan kuitenkin muusta kuin maataloudesta, esimerkiksi maatilojen monitoimisuudesta, muusta yritystoiminnasta ja urakoinneista. Jälkimmäinen työllistää esimerkiksi kylvötöissä, säilörehunkorjuussa, puinnissa, energiapuun korjuussa ja metsähakkeen tuotannossa.

Lähinimikkeet

kanatalousyrittäjä
kotieläinhoitaja
maaseutuyrittäjä
maatalousyrittäjä