Torikauppias

Johdanto

Torikauppiaat ovat yrittäjiä, jotka myyvät monenlaisia tuotteita myyntiteltastaan tai muusta myyntipisteestä suoraan kuluttajille. Torikauppiaiden tekemällä työllä ja torikaupalla on monenlaista merkitystä. Toreilta saa paitsi tuoreita elintarvikkeita, ne toimivat myös ihmisten oleskelu- ja tapaamispaikkoina. Turistitkin löytävät usein tiensä toreille, joten ne toimivat myös paikallisina matkailukohteina. Työssä tarvitaan mm. asiakaspalvelutaitoja, myyntihenkisyyttä ja yrittäjäosaamista.

Työtehtävät

Torikauppiaiden myyntipaikkana on yleensä kaupungin keskustassa sijaitseva kauppatori, mutta torina voi toimia joinakin päivinä myös esimerkiksi kävelykatu tai muu sopiva tarkoitukseen varattu paikka kuten esimerkiksi paikoitusalue. Tuotteita myydään myös markkinoilla, festivaaleilla, messuilla ja kauppahalleissa.

 

Torikauppiaiden tuotevalikoima on yleensä tarkoin harkittu ja erikoistunut. He myyvät esimerkiksi hedelmiä, vihanneksia, perunoita ja marjoja, leivonnaisia, kalaa, lihajalosteita tai kukkia ja taimia. Erityisesti seosonkituotteiden kohdalla torikaupan merkitys on suuri.

 

Myynnissä on tyypillisesti paikallisia erikoisuuksia sekä myös luomu- ja lähiruokaa. Toreilla pidetään myös torikahviloita ja ruokapaikkoja. Osa torikauppiaista on keskittynyt erikoistuotteiden myyntiin, joita ei välttämättä saa muualta. Tällaisia ovat esimerkiksi paikalliset käsityötuotteet.

 

Torikauppiaan työhön kuuluu myytävien tuotteiden hankkiminen, joskus myös tuottaminen tai valmistaminen ja/tai jatkojalostus. Auto lastataan myyntiin menevillä tuotteilla ja tarvikkeilla, jonka jälkeen siirrytään torille, josta myyntipaikka on varattu ja vuokrattu. Myyntipaikka voi olla vakituinen eripituisella sopimuksella tai sitten tilapäinen päiväpaikka.

 

Myyntiteltta kasataan ja laitetaan kuntoon hyvissä ajoin ennen torin aukeamista. Työpisteenä voi toimia myös myyntiauto tai -vaunu. Tarvittavat sähkö- ja vesijohdot kytketään sekä jäteastiat asetetaan paikoilleen, jonka lisäksi tehtäviin kuuluu myös mainoskylttien tms. pystyttäminen myyntipaikalle.

 

Torikauppias laittaa tuotteensa esille ja somistelee tiskin, millä on myynnin kannalta suuri merkitys. Henkilökohtainen myyntityö on keskeinen osa työtä. Torikauppiaat houkuttelevat asiakkaita luokseen ja esittelevät tuotteitaan, jotta kauppa kävisi mahdollisimman hyvin.

 

Torin mentyä kiinni myyntipiste puretaan ja tavarat pakataan takaisin autoon. Tehtäviin kuuluvat myös erilaiset siivous- ja puhdistustyöt sekä tarvikkeiden huoltotyöt. Yrittäjyyteen liittyviä työtehtäviä ovat esimerkiksi kirjanpito, markkinointi ja kotisivujen päivittäminen. Nämä työt tehdään esimerkiksi kotitoimistossa.

 

Torikauppiaan työ on asiakaspalvelutyötä. Ammatissa tehdään yhteistyötä torin ylläpitäjien sekä elintarvikkeiden tuottajien ja tuotteiden valmistajien kanssa. Työssä ollaan tekemisissä myös toisten torikauppiaiden kanssa. Torikauppiaan yrityksessä voi työskennellä sen koosta riippuen myös perheenjäseniä tai muita työntekijöitä.

 

Torit ovat usein auki esimerkiksi klo 7.00-14.00, iltatorit taas esimerkiksi klo 16.00-21.00. Torikauppiaan työpäivä alkaa jo ennen torin aukeamista, koska kaikki on saatava ajoissa valmiiksi myyntiä varten. Vastaavasti työpäivä jatkuu torin sulkemisen jälkeen. Työpäivät voivat olla pitkiäkin. Työhön kuuluu matkustamista myyntipaikoille.

 

Työpaikat

Torikauppiaat työskentelevät yrittäjinä. Heidän yrityksissään saattaa työskennellä saman perheen jäseniä (perheyritys) tai palkattuja työntekijöitä.

 

Ammattimaisten ympärivuotisten torikauppiaiden ja markkinakauppiaiden lisäksi alalla toimii myös osa-aikaisia kauppiaita, jotka myyvät tuotteitaan esimerkiksi sesonkien aikana tai kiertävät tapahtumissa. Myös maataloustuotteiden tuottajat ja jatkojalostajat sekä käsityöläiset myyvät tuotteitaan toreilla, markkinoilla ja muissa tapahtumissa.

 

Työn vaatimukset

Torikauppias tarvitsee työssään asiakaspalvelutaitoja ja myyntihenkisyyttä.

 

Positiivinen ja siisti olemus sekä kohteliaisuus ja keskustelutaidot ovat eduksi.

 

Torikauppiaan on tunnettava hyvin myymänsä tuotteet.

 

Yhteistyötaitoja tarvitaan toisten torikauppiaiden, torien ylläpitäjien, markkinajärjestäjien sekä alkutuottajien jne. kanssa toimittaessa.

 

Täsmällisyys on tarpeen.

 

Kielitaito on eduksi, sillä asiakkaina on myös turisteja.

 

Yrittäjyyteen liittyvä osaaminen on tarpeen, esimerkiksi kirjanpitoon, verotukseen ja markkinointiin liittyvien asioiden tuntemus.

 

Työhön liittyvä lainsäädäntö ja torimyyntiä koskevat yleiset ohjeet on tunnettava. Elintarvikkeiden osalta on tunnettava ulkomyynnin vaatimukset.

 

Aikaisin alkavat, usein pitkät työpäivät vaativat sopeutumista.

 

Riittävän hyvä fyysinen kunto on tarpeen myyntipisteen, esimerkiksi telttakaluston kokoamisessa ja purkamisessa sekä tuotteiden ja tarvikkeiden siirtämisessä.

 

Koulutus

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa esimerkiksi liiketalouden perustutkinnon merkonomi mm. asiakaspalveluun ja myyntiin suuntautuen.

 

Tutkinnon voi suorittaa myös aikuiskoulutuksessa sekä suoraan näyttökokeella.

 

Näyttötutkintoina voidaan suorittaa myös mm. myynnin ammattitutkinto ja yrittäjän ammattitutkinto.

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Kelpoisuusehdot

Henkilöillä, jotka käsittelevät elintarvikelain mukaan hyväksytyssä elintarvikehuoneistossa työkseen pakkaamattomia, helposti pilaantuvia elintarvikkeita, on oltava elintarvikehygieenistä osaamista osoittava hygieniaosaamistodistus (hygieniapassi).

 

Toiminnan luonteesta ja laajuudesta riippuen elintarvikehuoneistolle on haettava hyväksyntä paikalliselta valvontaviranomaiselta (jota edustaa yleensä kunnan eläinlääkäri tai terveystarkastaja) tai toiminnasta on tehtävä ilmoitus paikalliselle valvontaviranomaiselle.

 

Palkkaus

Torikauppiaat ovat yrittäjiä, joiden ansiot määräytyvät liiketoiminnan kannattavuuden mukaan.

 

 

 


Työmarkkinatiedot
Kaupan ala

Kaupan ala on elinkeinoelämän toimialoista suurin työllistäjä, joka työllistää noin 284 000 henkilöä (v. 2017). Kaupan toimialoista eniten työllistää vähittäiskauppa, seuraavaksi eniten tukkukauppa ja agentuuritoiminta, sitten autokauppa. Kaupan alalla on paljon yrittäjiä ja heidän perheenjäseniään, yhteensä noin 36 000. Yrityksiä on noin 44 000, joista yli 90 prosenttia on alle kymmenen hengen yrityksiä.

Kaupan alan yritysten toiminta- ja työllistämisedellytyksiin vaikuttavat monet tekijät, joita ovat esimerkiksi talouden suhdannevaihtelut, kotitalouksien ostovoiman kehitys, kulutuskysyntä ja mielipideilmasto, yleinen hintakehitys, tulo- ja kulutusverotus sekä lainsäädäntö.

Päivittäistavarakaupassa myynnin määrät ja siten myös työllistävyys on tasaisempaa kuin erikoistavarakaupassa tai esimerkiksi autokaupassa. Tukkukaupan kannattavuus ja työllisyysnäkymät riippuvat pitkälti vähittäiskaupasta erityisesti päivittäistavaroiden osalta.

Kaupan alan yritykset rekrytoivat tarpeen mukaan. Ala työllistää paljon myös osa-aikaisia työntekijöitä kuten esimerkiksi opiskelijoita. Kauppa on nuorten suurin työllistäjä, sillä alle 25-vuotiaista työssäkäyvistä nuorista yli 20 prosenttia työskentelee kaupan alalla. Kaupan alan rooli työllistäjänä kasvaa tulevaisuudessa entisestään, sillä alalle ennakoidaan avautuvan eniten työpaikkoja maamme toimialoista vuoteen 2020 mennessä.

Lähinimikkeet

kauppias

markkinakauppias

markkinamyyjä

myyjä

torimyyjä

toriyrittäjä

yrittäjä