Teollinen työ

Teollisella työllä ja tuotannolla on korvaamaton merkitys yhteiskunnan toimivuudelle sekä maamme kansantaloudelle. Teollisuuden eri toimialat valmistavat asiakkaidensa tarpeisiin monenlaisia tuotteita, jotka vaihtelevat arkipäiväisistä kotitalouksissa käytettävistä hyödykkeistä muiden teollisuudenalojen tarvitsemiin raaka-aineisiin ja osiin.

Teollisuus voidaan jaotella kymmeniin eri toimialoihin, jotka ovat erikoistuneet tuotannossaan eri lopputuotteiden ja välituotteiden valmistukseen. Esimerkiksi kemianteollisuus valmistaa toisten teollisuudenalojen tarvitsemia kemikaaleja, mutta myös kosmetiikkatuotteita suoraan kuluttajille. Puutuoteteollisuuden tuotteita ovat puolestaan rakennuksissa tarvittavat puutuotteet sekä esimerkiksi huonekalut. Kaivannaisteollisuus taas louhii maaperästä mm. metalleja ja kiveä monien tuotteiden raaka-aineeksi.

Työ teollisuudessa on pitkälti koneellistettua ja usein myös automatisoitua, jolloin työssä korostuvat erilaiset valvonta- ja säätötoimenpiteet. Teollisuuden alasta riippuen osa töistä tehdään silti edelleen käsin erilaisten työvälineiden avulla. Teollisuustuotteiden valmistus on usein sarjamaista tuotantotyötä hallissa, jossa jokainen työntekijä huolehtii yhdestä tai muutamasta työvaiheesta.

Tuotteiden valmistuksen lisäksi teollisuusyritykset työllistävät esimerkiksi suunnittelun, tuotekehityksen, laadunvalvonnan, johdon, myynnin ja markkinoinnin tehtävissä sekä myös kunnossapito- ja huoltotehtävissä. Teollisuuden työllisyysnäkymät ovat alakohtaisia ja usein myös suhdanneherkkiä. Yritykset rekrytoivat henkilöstöä palvelukseensa tarpeen mukaan. Uutta henkilöstöä tarvitaan mm. eläkkeelle jäävien tilalle.