Lakiala

Lait ohjaavat ja säätelevät lähes kaikkia yhteiskunnan ja ihmiselämän asioita. Oikeudellisen neuvonnan tarve erityisesti yksityishenkilöille on lisääntynyt yhteiskunnan monimutkaistuessa. Palveluja on saatavissa asianajotoimistoista ja oikeusaputoimistoista. Yrityksissä, julkishallinnossa ja järjestöissä työskentelevät juristit palvelevat puolestaan omaa työnantajaansa. Oikeuslaitoksen tarkoituksena on taata oikeusturvaa.

Lakialan työtehtävät ovat hyvin vaihtelevia, mutta tunnusomaista niille on ongelmanratkaisu. Asiantuntijana lakimies tunnistaa asiakkaidensa ongelmia ja kehittää niihin ratkaisuja. Lakialan ammateissa tarvitaan vastuuntuntoa, asiakaspalvelutaitoja ja eettisyyttä. Lakimiehen on kyettävä hahmottamaan lain lisäksi myös asioiden taloudelliset, tekniset ja moraaliset ulottuvuudet. Uudistuva lainsäädäntö edellyttää jatkuvaa opiskelua.

Lakialan ammattilaiset toimivat oikeudellisina asiantuntijoina sekä esimiestehtävissä yhteiskunnan kaikilla sektoreilla. Työpaikkoja on tarjolla muun muassa tuomioistuimissa, julkishallinnossa, asianajotoimistoissa sekä eri toimialojen yrityksissä ja järjestöissä. Osa oikeustieteellisen tutkinnon suorittaneista työskentelee tutkijoina tai opettajina.

Lakiala työllistää vakaasti. Eläköityminen lisää uusien ammattilaisten kysyntää, samoin oikeudellisen asiantuntijatyön lisääntynyt tarve esimerkiksi talouden ja hallinnon tehtäväalueilla sekä kaupan, pankkien, rahoituslaitosten ja vakuutusyhtiöiden palveluksessa.