Tekstiilinhuoltopalvelut

Johdanto

Tekstiilihuoltopalveluihin kuuluu tekstiilien puhdistus- ja vuokraustoiminta. Pestävät ja vuokrattavat tekstiilit vaihtelevat työasuista liinavaatteisiin. Puhdistuspalveluja tarjoavat pesulat ja pesulamyymälät. Vuokrauspalvelua on sekä pesulayrityksillä että vuokraukseen keskittyneillä yrityksillä. Tekstiilihuollon ammattilaiset työskentelevät tekstiilien puhdistuksen, huollon ja vuokrauksen sekä asiakaspalvelun ja myynnin tehtävissä. Alalla on tarjolla myös johto-, esimies- ja koulutustehtäviä.

Tuotteet ja palvelut

Tekstiilien puhdistus- ja vuokrauspalveluita

Tekstiilien puhdistusta ja jälkikäsittelyä tehdään pesuloissa ja pesulamyymälöissä. Pesulat ovat suurempia yksiköitä, joissa tehdään mm. vesipesua. Pesulamyymälät ovat pienempiä palvelupisteitä, joissa hoidetaan yleensä esimerkiksi kemialliset pesut. Pesulamyymälä sijaitsee usein pesulan yhteydessä. Itsepalvelupesuloita Suomessa on vähän.

Tyypillisiä pesulapalveluita ovat vesipesut, kemialliset pesut, emulsiopesut, mattopesut ja tekstiilien jälkikäsittely. Tekstiilien jälkikäsittelyyn kuuluu mm. silitystä, mankelointia ja viikkausta. Pesulat tekevät myös tahranpoistoa sekä nahkapesua ja värjäystä. Lisäksi tehdään jonkin verran pesutestauksia esimerkiksi tekstiiliteollisuudelle. Työvaatekorjaukset ja merkkaukset kuuluvat joidenkin pesuloiden palveluihin.

Usein tekstiilit tuodaan ja noudetaan itse pesulasta, mutta pesuloilla on tarjota myös kuljetuspalveluita. Tällöin likapyykit haetaan ja puhtaat tekstiilit palautetaan asiakkaalle pesulan toimesta. Alan yritykset tekevät myös mattojen, kokolattiamattojen ja verhojen puhdistusta ja pesua myös asiakkaan omissa tiloissa.

Pesupalvelut jakautuvat yksityisten asiakkaiden pyykin pesuun ja yrityksille suunnattuihin palveluihin. Yrityksille suunnatut palvelut jakautuvat vielä asiakkaiden omien pyykkien pesuun sekä vuokratekstiileihin.

Tekstiilien vuokrauspalvelu on merkittävä osa monen pesulayrityksen toimintaa. Tekstiilejä voi vuokrata myös erillisistä tekstiilien vuokrausyrityksistä. Vuokrattavia tekstiilejä ovat esimerkiksi pöytäliinat juhliin ja tilaisuuksiin.

Yrityksille vuokrataan työvaatteita, hotelleille, laivoille jne. liinavaatteita ja laitoksille potilasvaatteita. Asiakas voi halutessaan vuokrata myös tarpeisiinsa sopivia mattoja, jotka vaihdetaan sovitun vaihtovälin mukaan. Alan yrityksissä harjoitetaan myös tekstiilien ja siivousaineiden myyntiä.

Työpaikat

Pesulat. Pesulamyymälät. Tekstiilien vuokrausyritykset. Itsenäisenä yrittäjänä. Ammatilliset oppilaitokset.

Ammatit

Pesulanhoitaja. Pesulateknikko. Tekstiilihuoltaja. Pesulatyöntekijä. Pesulamyymälän työntekijä. Konepesijä. Palvelumyyjä. Pesulayrittäjä.

Tekstiilihuoltoalalla työskennellään myös johto-, esimies-, suunnittelu-, myynti-, markkinointi-, koulutus- ja tutkimustehtävissä.

Koulutus

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinnon, jossa voi suuntautua tekstiilihuoltoon. Tutkintonimike on tekstiilihuoltaja.

Perustutkinnon voi suorittaa myös näyttötutkintona, joka on erityisesti aikuisille suunniteltu joustava tutkinnon suorittamistapa.

Näyttötutkintoina voidaan suorittaa myös tekstiilihuollon ammattitutkinto ja pesulateknikon erikoisammattitutkinto.

Myös oppisopimuskoulutus tarjoaa mahdollisuuden kouluttautua alalle.

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella esimerkiksi materiaalitekniikkaa, jossa voi suuntautua polymeeri- ja kuitutekniikkaan. Tutkintonimike on tekniikan ammattikorkeakoulututkinto insinööri (AMK).

Työllisyys

Tekstiilihuoltoalan yritykset työllistävät noin 5 000 henkilöä (v. 2017). Työpaikkoja on eri puolilla maata, mutta eniten suurissa kaupungeissa. Työllisyyttä ylläpitää erityisesti pesulapalveluiden välttämättömyys puhtauden ja viihtyisyyden kannalta.

Tekstiilihuoltoalan työllisyystilanne on melko vakaa. Pesulat ja muut alan yritykset rekrytoivat uusia työntekijöitä tarpeen mukaan. Ala työllistää paljon myös osa-aikaisia työntekijöitä. Työllistymistä edistävät ammattitaito ja koulutus, mutta myös halu oppia työssä ja ahkeruus. Työntekijöiden saatavuudessa on esiintynyt vaikeuksia pääkaupunkiseudulla. Nuorien työntekijöiden saaminen alalle on haasteellista.

Tekstiilihuoltoalalla työskentelevien lukumäärään ei ole odotettavissa merkittäviä muutoksia. Taloudellisten suhdanteiden muutokset vaikuttavat työllisyyteen lähinnä teollisuudelta huoltoon tulevien työvaatteiden määrien kautta.

Kehitysnäkymät

Tekstiilihuoltoalan kehitykseen vaikuttavat erityisesti koventuva kilpailu asiakkaista, asiakkaiden kulutuskäyttäytyminen, tekstiilien uudet materiaalit, kehittyvät pesulaitteistot ja kemikaalit. Ympäristöasioihin vaikuttavat EU:n ja kansalliset säädökset sekä energiatehokkuudelle, kemikaaleille ja jätevesien käsittelylle asetetut vaatimukset. 

Perinteiset pesulapalvelut yksityisasiakkaille ovat pienten yritysten liiketoiminnan keskiössä, tekstiilien korjausta voidaan tarjota ainakin alihankintana. Toiminta on enimmäkseen paikallista, mutta myös alueellista. Suuremmat yritykset tarjoavat monipuolisia palveluja myös yritysasiakkaille. Kuntien tekstiilihuoltoa kilpailutetaan. 

Suurimmat valtakunnalliset täyden palvelun tekstiilihuoltoketjut suunnittelevat, valmistuttavat, vuokraavat, huoltavat ja korjaavat omia vaatteitaan ja tekstiilejään. Asiakkaan ei enää tarvitse omistaa tekstiilejä, vaan he saavat kokonaisvaltaisessa palvelussa aina käyttöönsä puhtaat tekstiilit ja vaatteet. Käytetyt vaihtuvat huollettuihin tekstiileihin asiakkaan tiloissa sopimuksen mukaisesti. Palveluja viedään ulkomaillekin. 

Asiakkaiden omien tekstiilien huolto tuotetaan pääsääntöisesti myyntitoimipisteessä. Pesulat sijaitsevat lähellä muita palveluja esimerkiksi kauppakeskuksissa, koska tekstiilit huollatetaan usein muun asioinnin ohessa. Tekstiilejä myös noudetaan kotoa ja palautetaan pakettina kuljetusyrityksen tai omien kuljettajien avulla. 

Palveluille on kasvavaa kysyntää johtuen siitä, että asiakkaat arvostavat helppoutta ja vapaa-aikaa, eivätkä iäkkäät ihmiset aina kykene huoltamaan tekstiilejään itse, ja yhä useammat ihmiset työskentelevät palvelualoilla, jolloin esimerkiksi pukuja tuodaan huoltoon enemmän. 

Tekstiilien oikea huolto pidentää käyttöikää, mikä säästää paitsi kukkaroa, myös luonnonvaroja ja valmistukseen kuluvaa energiaa. Hygienia- ja turvallisuusvaatimukset tiukentuvat, minkä seurauksena tarvitaan useammin oikeanlaista ammattipesua oikeissa lämpötiloissa ja pesuaineilla. Kotipesu ei takaa samaa hygieniatasoa, minkä seurauksena tekstiiliin voi jäädä enemmän bakteereita ja sen suojaominaisuudet voivat heikentyä. 

Uudet tekstiilit vaativat erilaista huoltoa pesuprosessien, lämpötilojen ja pesuaineiden suhteen. Erikoispesua vaativat erikoistekstiilit kuten urheilutekstiilit ja yleistyvät älytekstiilit, joissa on elektroniikkaa ja antureita. Tekstiileille voidaan tehdä vedenhylkivyys- ja anti-mikrobisia käsittelyjä sekä UV-suojaa antavia viimeistelyjä. 

Tutkimus- ja kehitystyö kohdistuu pesuaineisiin, laitteistoihin ja tekstiileihin yhteistyössä esimerkiksi kemikaalien- ja laitevalmistajien sekä vaatevalmistajien, maahantuojien ja tekstiililiikkeiden kanssa. Myyntiin tulevista tekstiileistä saadaan ennakkotietoa sekä niitä koehuolletaan ja tehdään asiakastyytyväisyyskyselyjä. 

Laitteistoja kehitetään hyödyntämään energiaa ja vettä säästäviä ohjelmia ja käyttämään alhaisempia pesulämpötiloja. Jäteveden lämmön talteenotto ja energiankulutuksen jatkuva seuranta parantavat ekologisuutta. Rasvojen puhdistus edellyttää jatkossakin liuottavien kemikaalien käyttöä. Moduulimaiset pesulaitteistot ovat siirrettäviä, kaikkiin rakennuksiin asennettavia, ja niihin kuuluu kemikaalien kierrätys- ja vedenpuhdistusjärjestelmät. 

Tietotekniikka mahdollista radiotaajuisen etätunnistuksen, jonka avulla voidaan seurata tekstiilien käyttöä ja huoltoa. Tekstiilihuoltoalan yritys voi näin varmistaa, että tekstiilejä on riittävästi käytettävissä asiakkaiden tarpeisiin. Tekstiilejä tilaavat asiakkaat saavat puolestaan tietoa tekstiilien käyttömääristä sekä tilaustarpeista ja huoltotarpeista.

Lähialat

Tekstiili- ja vaatetusteollisuus. Siivouspalvelut. Kemianteollisuus. Laitevalmistajat. Tutkimuslaitokset.

Tekstiilinhuoltopalvelut