Suojelu- ja sotilasala

Suojelu - ja sotilas alan työ liittyy ihmisten ja yhteiskunnan turvallisuuden varmistamiseen eri tavoin. Viranomaiset toimivat yhteistyössä keskenään sekä alueen yhteisöjen ja asukkaiden kanssa. Suojelu -ja sotilas alan toiminta on lakisääteistä. Keskeisenä tavoitteena on erilaisten rikosten, uhkien ja onnettomuuksien ennaltaehkäisy.

Poliisit vastaavat yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpidosta sekä estävät rikoksia. Rikosseuraamusala vastaa vankeusrangaistusten ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta. Tulli valvoo liikennevirtoja rajoilla ja suojaa yhteiskuntaa torjumalla salakuljetusta ja talousrikollisuutta. Tulli toimeenpanee myös verotusta ja edistää ulkomaankaupan sujuvuutta. Turvallisuusalan yritykset tarjoavat monenlaisia palveluja asiakkaan omaisuuden tai koskemattomuuden suojaamiseksi.

Palo- ja pelastustoimen tehtävänä on tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ennalta ehkäiseminen, pelastustoiminta onnettomuustilanteissa sekä poikkeusolojen väestönsuojelutehtävien hoitaminen. Nuohouksen tarkoituksena on estää savuhormeihin ja tulisijoihin kertyneen jätteen aiheuttama palovaara. Paloturvallisuuden lisäksi nuohoustoiminnalla vaikutetaan energian säästöön ja ympäristön puhtauteen.

Rajavartiolaitos pitää yllä rajaturvallisuutta maalla, merellä ja ilmassa hoitamalla rajavalvontaa, rajatarkastuksia sekä pelastustoimintaa. Puolustusvoimat huolehtii alueellisen koskemattomuuden valvonnasta ja turvaamisesta sekä itsenäisyyden puolustamisesta. Kansainväliseen kriisinhallintaan osallistuminen on yksi keskeinen tehtäväalue.

Suojelu- ja sotilasalan työtehtävissä tarvitaan laaja-alaista osaamista teknisistä taidoista suunnitteluosaamiseen ja lainsäädännön tuntemukseen. Vastuullisissa tehtävissä toimiminen edellyttää stressinsietokykyä, harkintakykyä ja hyvää kuntoa. Oma-aloitteisuus ja yhteistyötaidot ovat työssä tarpeen, samoin kyky selkeään ilmaisuun ja kielitaito. Alalla työskentely edellyttää sopeutumista kolmivuorotyöhön vaihtelevissa ympäristöissä.

Suojelu- ja sotilas alan työllisyyttä ylläpitää tehtävien lakisääteisyyden lisäksi se, että tehtävien hoitaminen edellyttää riittävää määrää henkilöstöä. Koulutusmäärät on sopeutettu vastaamaan työvoiman tarvetta. Uusia työntekijöitä rekrytoidaan tarpeen mukaan, pääasiassa eläkkeelle lähtevien tilalle. Yksityisen turva-alan työllisyystilanne on hyvä.


K | P | T | YKohde-esimies (turvallisuusala)

Tehtävänimikkeeni saattaa vaikuttaa yleisluonteiselta. Haastattelussa se toivottavasti täsmentyy vartijan ammatiksi. Työssäni asiakas on aina asiakas, juoksipa hän karkuun tai kysyisi vessaa. Jos tilanne menee vaikeaksi, on asiakas minulle hankala asiakas. Olennaisinta on muistaa, että silmä harjaantuu tarkkailemaan, reagoimaan kaikkeen poikkeukselliseen.


Pysäköinnintarkastaja

Ilman pysäköinninvalvontaa kaupunkiliikenne ajautuisi kaaokseen. Autoilijoiden asiointi vaikeutuisi ja hälytysajoneuvojen esteetön kulku vaarantuisi. Siksi tarkastaja liikkuu ja opastaa. Virhemaksun kirjoittaminen on vain osa hänen työtään, virkavelvollisuus.Olen opetellut valtavasti oikeanlaista asennetta ja huomannut, että myönteisellä otteella pärjää kenen tahansa kanssa. En kulje kadulla naama rutussa vaan mieluummin antaudun juttusille. Päivän jälkeen unohdan työn, keskityn omaan elämääni ja yritän olla huomaamatta virheellisesti pysäköityjä ajoneuvoja.


Turvamies

Turvamies on yleisnimitys vartijastatuksella toimivalle turva-alan ammattilaiselle, joka muun työnsä ohella osallistuu henkilösuojaukseen. Lainsäädäntö ohjaa vartioimisliikkeiden toimintaa. Henkilösuojaukseen turvaudutaan tapauksissa, joissa kansalaisen koskemattomuus on uhattuna. Suojaustehtävä voi olla kertaluotoinen tai kuukausia kestävä toimeksianto.

Turvatarkastaja

Työskentelen turvatarkastajana lentokentällä. Tehtävämme on huolehtia siitä, ettei lentokoneeseen pääse mitään luvatonta. Työvuoron alussa käyn itse läpi turvatarkastuksen ja asetun työvuorolistassa määrättyyn työpisteeseen. Jokaisella lähtöaulan portilla työskentelee yleensä kerrallaan kuusi turvatarkastajaa. Yksi ottaa vastaan matkustajien käsimatkatavarat ja asettaa ne läpivalaisuhihnalle. Toinen tarkkailee monitorista, ettei laukuissa ole mitään luvatonta. Kun läpivalaisulaitteen käyttäjä määrää tarkastuksen, laukku avataan ja tutkitaan. Laukkupäässä toimivat turvatarkastajat huolehtivat siitä, että mahdolliset luvattomat esineet poistetaan käsimatkatavaroista. Toimin vuorollani kaikissa turvatarkastuspisteen tehtävissä. Pyrimme vaihtelemaan töitä kahdenkymmenen minuutin välein pysyäksemme valppaina. Matkustajia on kohdeltava tasapuolisesti. Matkatavaroita koskeva säännöstö on tiukka, mitä matkustajat eivät aina ymmärrä. Tässä työssä tarvitaan vuorovaikutustaitoja.


Yksityisetsivä, operatiivinen johtaja

Yksityisetsivätyö yhdistetään helposti aviopuolison uskottomuusepäilyyn. Suurimman osan toimeksiannoista muodostavat kuitenkin uhkaustapaukset. Asiakkaat hakevat turvaa yksityiseltä palveluntarjoajalta. Toimeksiantajiamme ovat yritykset ja yksityiset henkilöt. Tiedonhankinta ja seuraaminen ovat yksityisetsivän perustyötä. Yksityisetsivä ei käytä asetta. Uhkan poistamiseen tarvittavat voimankäyttöoikeudet ja välineet ovat turvamiehellä. Teemme yhteistyötä poliisin kanssa ja saatamme avustaa sitä kiinniotoissa. Käytämme työssämme erikoiskalustoa, kameroita ja paikantavia skannereita. Tekniset apuvälineet helpottavat työtä, mutta etsivän kyky muistaa ja yhdistellä asioita merkitsee enemmän.