Elintarviketeollisuus

Elintarviketeollisuus valmistaa monenlaisia kotimaisia elintarvikkeita arkeen, vapaa-aikaan ja juhlaan. Alan yritysten valmistamia tuotteita ovat esimerkiksi maito, leipä ja lihatuotteet sekä virvoitusjuomat, jäätelö ja makeiset. Lisäksi eläinten ravinnoksi valmistetaan rehuja. Elintarviketeollisuus koostuu useista eri toimialoista, joista suurimmat ovat lihanjalostus, meijeriteollisuus ja juomateollisuus. Muita toimialoja ovat esimerkiksi leipomo-, valmisruoka- ja makeisteollisuus.

Pienimmissä alan yrityksissä työskentelee vain muutamia työntekijöitä, minkä vuoksi niissä työskenteleviltä vaaditaan monipuolista osaamista. Suurissa yrityksissä työ on pitkälle automatisoitua, jolloin työssä korostuvat prosessiosaaminen ja oman erikoisalan hallinta. Tuotantotehtävien lisäksi ala työllistää mm. tuotekehityksen, markkinoinnin, myynnin, hallinnon, viestinnän ja logistiikan tehtävissä.

Elintarviketeollisuus on yksi Suomen eniten työllistävimmistä teollisuudenaloista ja vakaa työllistäjä talouden vaihtuvissa suhdanteissa johtuen siitä, että elintarvikkeet ovat arjessa välttämättömiä. Alan työllisyyteen vaikuttaa luonnollisesti kotimaisten tuotteiden kysyntä. Uusia työntekijöitä tarvitaan erityisesti eläkkeelle lähtevien tilalle. 

 

 

 


TTuotannonsuunnittelija

Tehtaan tuotannonsuunnittelulla varmistetaan, että tuotantolinjoilta valmistuu aina oikea määrä tuotteita. Työni on varasto-ohjautuvaa suunnittelua. Vain harvoin se perustuu valmiisiin asiakastilauksiin. Työni lähtökohta on myyntiennuste, joka perustuu yrityksen vuosibudjettiin, edellisen vuoden myyntitietoihin ja kuluvan kauden myyntivauhtiin. Käsittelen työssäni numeroita. Työni on pitkälti päätetyöskentelyä ja tuotannon palavereihin osallistumista asiantuntijana. Viime kädessä kuluttaja päättää tuotannon sisällöstä ja määrästä. Tehtävänäni on keksiä keinot, joilla mukautan toimintamme kuluttajien tarpeisiin.