Kulttuuri ja viestintä

Kulttuurialalla työskennellään eri taiteenlajien parissa. Alan toimijat tuottavat monenlaisia tapahtumia, tilaisuuksia ja teoksia, joiden kautta voi kokea taiteellisia elämyksiä tai nauttia viihteestä. Kulttuurialan työn tuloksia ovat esimerkiksi elokuvat, TV-sarjat, maalaukset, taidegrafiikka, muotoilun monet tuotteet, musiikkiteokset ja konsertit sekä kirjallisuus, valokuvataide ja teatteri- ja tanssiesitykset.

Kulttuuriin liittyy myös viestintäalan työ, jonka yhtenä tehtävänä on välittää tietoa eri medioiden kautta ja kertoa yleisölle, mitä yhteiskunnassa ja maailmalla tapahtuu. Kirjastot ja tietopalvelut palvelevat asiakkaitaan lainaamalla ja välittämällä eri muodossa olevia aineistoja. Museot puolestaan tallentavat, tutkivat ja välittävät tietoa ihmisestä ja hänen elinympäristöstään. Arkistoissa säilytetään erilaisia asiakirjoja mm. myöhempää tutkimusta varten.

Kulttuurin ja viestinnän parissa tehdään hyvin monentyyppisiä töitä. Taiteellisen luomisen lisäksi alalla työskennellään asiantuntijatehtävissä, opetustehtävissä ja tutkimustehtävissä sekä sisällöntuotannossa ja siihen liittyvissä teknisissä töissä. Myös teosten ja tapahtumien tuottaminen ja organisointi sekä erilaiset myynti- ja markkinointitehtävät työllistävät alalla.

Työpaikkoja on mm. tuotantoyhtiöissä, levy-yhtiöissä, alan järjestöissä ja eri medioissa. Alan yritykset ovat tyypillisesti kooltaan pieniä. Kulttuurin ja viestinnän alalla ei ole paljon tarjolla vakinaisia työsuhteita, minkä vuoksi usein työskennellään määräaikaisissa työsuhteissa, projekteissa tai freelanceina. Kilpailu työpaikoista on kovaa. Taiteilijat työskentelevät pääsääntöisesti vapaina taiteilijoina tai freelanceina. Monet tekevät myös jotakin muuta työtä toimeentulonsa turvaamiseksi.

 


K | TKuvanveistäjä

Kuvanveistossa korostuu työtekniikka, mutta ammattitaidon ydin on korvien välissä. Nykytaiteessa ratkaisevat luovuus ja idea. Ilman sisältöä taidokkaastikin valmistettu pronssinen pää on vain pronssinen pää. Mitä henkilökohtaisemmalle tasolle taiteilija yltää, sen laadukkaampaa taidetta syntyy.

Kuvataiteilija, taidegraafikko

Taidegrafiikan tekniikat perustuvat pääosin vanhoihin kirjapainotekniikoihin. Taiteilija valmistaa kuvan painolaattaan, jonka avulla työ vedostetaan. Valmistus on käsityötä. Teos valmistuu hitaasti, mutta taidegraafikolla on käsityöläisen kärsivällinen luonne.


Taidemaalari

Maalaaminen on psykofyysinen prosessi. Maalaukseni ovat pieniä tarinoita eletystä elämästä, tunnelmia, ajatuksia tai ajatusrakennelmia. Aihe kehittyy, ajatus yhtyy toiseen ja siirtyy maalauskankaalle. Kuva-aihe saattaa muhia mielessäni vuosikausia. Pyrin välittämään töilläni tunnetiloja. Maalaaminen on tiettyyn rajaan asti opiskeltavissa. Vasta perusasioiden jälkeen mukaan tulee luovuus. Kuvataiteessa korostuu käsityön merkitys. Alalle pyrkivän kannattaa koetella itseään tutustumalla taiteen tekoon ja taiteen kenttään. Taidemarkkinoilla vallitsee kysynnän ja tarjonnan laki. Mitä nuorempi taiteilija, sen edullisemmat hinnat. Näkyvyyden ja suosion kasvaessa hinnat lähtevät nousuun.