Kulttuuri ja viestintä

Kulttuurialalla työskennellään eri taiteenlajien parissa. Alan toimijat tuottavat monenlaisia tapahtumia, tilaisuuksia ja teoksia, joiden kautta voi kokea taiteellisia elämyksiä tai nauttia viihteestä. Kulttuurialan työn tuloksia ovat esimerkiksi elokuvat, TV-sarjat, maalaukset, taidegrafiikka, muotoilun monet tuotteet, musiikkiteokset ja konsertit sekä kirjallisuus, valokuvataide ja teatteri- ja tanssiesitykset.

Kulttuuriin liittyy myös viestintäalan työ, jonka yhtenä tehtävänä on välittää tietoa eri medioiden kautta ja kertoa yleisölle, mitä yhteiskunnassa ja maailmalla tapahtuu. Kirjastot ja tietopalvelut palvelevat asiakkaitaan lainaamalla ja välittämällä eri muodossa olevia aineistoja. Museot puolestaan tallentavat, tutkivat ja välittävät tietoa ihmisestä ja hänen elinympäristöstään. Arkistoissa säilytetään erilaisia asiakirjoja mm. myöhempää tutkimusta varten.

Kulttuurin ja viestinnän parissa tehdään hyvin monentyyppisiä töitä. Taiteellisen luomisen lisäksi alalla työskennellään asiantuntijatehtävissä, opetustehtävissä ja tutkimustehtävissä sekä sisällöntuotannossa ja siihen liittyvissä teknisissä töissä. Myös teosten ja tapahtumien tuottaminen ja organisointi sekä erilaiset myynti- ja markkinointitehtävät työllistävät alalla.

Työpaikkoja on mm. tuotantoyhtiöissä, levy-yhtiöissä, alan järjestöissä ja eri medioissa. Alan yritykset ovat tyypillisesti kooltaan pieniä. Kulttuurin ja viestinnän alalla ei ole paljon tarjolla vakinaisia työsuhteita, minkä vuoksi usein työskennellään määräaikaisissa työsuhteissa, projekteissa tai freelanceina. Kilpailu työpaikoista on kovaa. Taiteilijat työskentelevät pääsääntöisesti vapaina taiteilijoina tai freelanceina. Monet tekevät myös jotakin muuta työtä toimeentulonsa turvaamiseksi.

 


G | J | K | M | S | T | VGraafinen suunnittelija

Ympärillämme näkyvä kuva– ja tekstitulva näyttää itsestäänselvyydeltä. Emme aina tule ajatelleeksi, että visuaalisilla tuotteillakin on tekijänsä. Visuaalisuus elää ja muuttuu siinä missä muotikin. Kun kokeileva idea päätyy arkiseen mainokseen, se alkaa alkuhämmennyksen jälkeen näyttää mukavalta. Silloin  keksitään taas toisenlaista uutta. Luova idea ei kimpoa tyhjästä vaan heijastelee reaalimaailmaa.  


Johtava palvelumuotoilija

Muotoilu ei kohdistu vain fyysiseen tuotteeseen. Myös palveluprosesseja muotoillaan. Perinteinen taideteollinen muotoilu on taiteilijan itseilmaisua. Palvelumuotoilija tarkastelee ilmiöitä käyttäjän näkökulmasta.


Keramiikkataiteilija

Aikanaan kuvittelin ryhtyväni alalle, jossa ei tarvitse miettiä rahaa. Tosiasiassa tässä ammatissa toimintaa pitää pyörittää kuin miniyritystä. On otettava vastuu tuloista ja menoista. Taidetta tehdessä työtunteja ei tule lasketuksi. Pääasia on onnistunut lopputulos. Silti uskon, että maailma on avoin ja täynnä mahdollisuuksia.


Multimediakäsikirjoittaja

Teen multimediakäsikirjoituksia, graafista suunnittelua  ja uusmediatuotteita monille eri alustoille: CD-rompuille, verkkoon, erilaisiin oppimisympäristöihin, sekä ns. multiplatform-tuotteita, jotka käyttävät hyväkseen useita eri välineitä. Opiskelin alun perin elokuva- ja tv-alaa, mistä sain pohjakoulutuksen käsikirjoittamiseen. Multimediakäsikirjoittaja on tarinoiva käyttötaiteilija, joka osaa kertoa tarinoita kuvalla ja äänellä, kirjoittaa dialogia, suunnitella äänimaailmoja ja rakenteita sekä kirjoittaa ohjelmaan vastavuoroisuuksia. Multimediakäsikirjoittajaksi tullaan hankkimalla tarvittava ammattitaito, pelkkä lahjakkuus ei riitä. Uusmedia-ala on vailla historian painolastia ja tämä mahdollistaa tietynlaisen vapauden. Kansainvälistyminen alalla on tapahtunut hyvin nopeasti. Työkieli on usein englanti, materiaali on englanninkielistä ja tuotteet saatetaan kääntää vaikka viidelletoista eri kielelle. Kielen lisäksi pitää opiskella myös eri kulttuurien tapoja.


Sisustusarkkitehti

Keskitymme julkisten tilojen suunnittelutyöhön. Tyypillisiä työkohteitamme ovat koulut, kirjastot, toimistot ja ravintolat. Joukkoomme kuuluu arkkitehteja ja sisustusarkkitehteja. Yhteisissä hankkeissa toimin sisätilojen suunnittelun asiantuntijana, omissa projekteissani vastaan työstä suoraan asiakkaalle. 


Tekstiilitaiteilija

Olen koulutukseltani artenomi. Päätin jo varhain ryhtyä yrittäjäksi.Todellisuus käsityöalalla on, että myynnin pitäisi olla jo aika suurta ennen kuin yrittäjyys kannattaa. Liian aikaisin ei kannata yrittäjäksi ryhtyä. Ensin olisi hyvä hankkia kokemusta vieraan palveluksessa. On myös suunniteltava tuotanto, eli tekeekö kaiken itse vai teettääkö osan työvaiheista jossain muualla. Työn suunnittelu on pitkälti neuvottelua ja se on sitä helpompaa mitä paremmin tulee ihmisten kanssa toimeen. Asiakkaan ideoita ei tietenkään pidä tyrmätä, mutta aina voi perustella miksi jokin asiakkaan ehdotus ei toimi esimerkiksi ompelullisesti. Kilpailu alalla on koventunut. Sen myötä myös tuotteiden laatu on parantunut. Aiemmin tehtiin vain hyvin perinteisiä käsitöitä. Nyt alalle on tullut uusia tekijöitä, jolla on uusia ideoita ja uusi värimaailma. Käsityöala on muuttunut yrittäjämäisemmäksi. On myös mahdollista yhdistää eri ammattitaitoja. Alamme työntekijöitä on opiskellut esimerkiksi hoitoalaa ja he työskentelevät toimintaterapeutteina.

Teollinen muotoilija

Kaikki teollisesti valmistettavat tuotteet suunnitellaan. Teollisen muotoilun käyttö on kasvanut viime vuosikymmeninä huomattavasti. Muotoilijat suunnittelevat esimerkiksi tehtaiden automaatio-laitteita, paperikoneita, kännyköitä, fitnesslaitteita, huonekaluja, kalusteita, muovituotteita, kiuluja, patoja tai vaikkapa ammeita.Teolliset muotoilijat suunnittelevat myös sähköisiä käyttöliittymiä, nettisivustoja ja palveluja. Palvelumuotoilussa suunnitellaan kuluttajille tarkoitettuja palveluja niin, että ne olisivat käyttökokemukseltaan miellyttäviä. Suunnittelijalla on paljon vastuuta. Se on oikeastaan moraalista vastuuta siitä, että tehdään hyviä ja laadukkaita tuotteita. Ammattimme on hyvin sosiaalinen. Asiakkaan kanssa on melkein päivittäistä vuorovaikutusta ja palavereja. On osattava myydä oma ajatus eteenpäin.


Vaatesuunnittelija

Päädyin opiskelemaan vaatesuunnittelua puoliksi vahingossa. Alunperin haaveilin musiikin tai kuvataiteen ammattilaisuudesta. Olen aina tehnyt käsin, milloin neulalla, langalla, milloin hitsauslaitteilla, puukolla tai kirveellä. Nautin suunnattomasti saadessani puuhata muotojen parissa.