Kuljetus- ja liikenneala

Hyvät liikenneyhteydet ja tehokkaat kuljetukset ovat elinehto yhteiskunnan toimivuudelle. Kuljetusala hoitaa tavaroiden ja henkilöiden kuljetuksia kotimaassa sekä ulkomaille. Tieliikenne on Suomessa erityisen tärkeässä asemassa, koska maamme on harvaan asuttu ja kuljetusetäisyydet ovat pitkiä, eikä muita kuljetusmuotoja voi useinkaan käyttää. Autoala vastaa ajoneuvokaluston saatavuudesta, ylläpidosta ja huollosta.

Tavaraa kuljetetaan rautateitse eniten silloin, kun kuljetusmatkat ovat pitkiä, tavaramäärät suuria ja kuljetustarve säännöllistä. Rautatiekuljetukset ovat elintärkeitä erityisesti teollisuudelle. Henkilökuljetukset kaukojunilla ja pääkaupunkiseudun lähiliikenteessä ovat puolestaan keskeinen osa päivittäistä joukkoliikennettä. Ulkomaankaupalle merikuljetusten merkitys on suuri johtuen maamme maantieteellisestä sijainnista.

Lentoteitse kuljetetaan ihmisten lisäksi postia ja rahtia. Lentokuljetus on kannattavin kuljetusmuoto, jos kuljetusetäisyys on pitkä ja tavara on saatava nopeasti ja luotettavasti perille. Logistiikkapalveluihin kuuluu kuljetusten lisäksi myös varastointia ja huolintaa sekä tieto- ja rahavirtojen ohjausta. Postityö on puolestaan kirjeiden, pakettien ja muiden postilähetysten ja -palveluiden hoitamista.

Alan työssä on keskeistä ihmisten, tavaroiden ja viestien saaminen perille aikataulujen mukaan, turvallisesti ja varmasti. Alaa luonnehtivat kova kansainvälinen kilpailu, yritysten keskittyminen, suunnittelutyön suuri merkitys, lisääntyvä tietotekniikan ja automaation käyttö, pyrkimys suureen kuljetustehokkuuteen, kasvavat ympäristövaatimukset ja asiakaslähtöisyys.

Kuljetus- ja liikennealan työpaikkoja on mm. kuljetusyrityksissä, logistiikkayrityksissä, lentoyhtiöissä ja Itellalla. Ala tarjoaa monipuolisia työtehtäviä, jotka vaihtelevat kuljetusten hoitamisesta niiden suunnitteluun, lastaamiseen ja kuormaamiseen, varastointiin, asiakirjojen hoitamiseen, asiakaspalveluun ja erilaisiin kehitys- ja johtotehtäviin. Uusia työntekijöitä tarvitaan varsinkin eläkkeelle jäävien tilalle.


PPostityöntekijä

Työskentelen Postin Logistiikkakeskuksessa. Yksikkömme toiminta muistuttaa teollista prosessia. Raaka-aineemme vain on poikkeuksellinen: lajittelematon posti. Postia ei varastoida. Rekat ja jakeluautot tuovat tavaran yksikön vastaanottoon, mistä se ohjataan syöttölinjoja pitkin lajittelukoneisiin. Lajiteltu posti lastataan kuljetusyksiköihin ja siirretään lähtölaitureille. Postia tulee ympäri vuorokauden, joten työskentelemme kolmessa vuorossa. Syöttölinjalla posti lajitellaan hihnalle karkeasti tuotelaadun ja kiireellisyyden mukaan. Hihnan lukijalaite määrittää tuotteen sisällön, kulkusuunnan ja lisäpalvelut. Tiedot on tallennettu lähetyksen viivakoodiin. Automatiikka ohjaa lähetyksen sen oikealle paikalleen ja kippi pudottaa paketin yhdelle kahdeksastakymmenestä luisuista. Jokaisella luisulla on kymmenkunta eri suuntaan menevää kuljetusyksikköä, joissa tavara kuljetetaan lähtölaitureille ja viedään trukeilla lähtöpaikoilleen,

Postityöntekijä (Postinjakaja)

Torstai on paha päivä, silloin ilmestyy suurin osa aikakauslehdistä. Jakelureitin varrella odottaa todennäköisesti vielä kymmenen täydennyserää. Tulen töihin aamukuudeksi ja lähden pois ennen kahta. Työpäivä alkaa postin lajittelulla. Asettelemme postit hyllyille katuosoitteittain. Tämän jälkeen kukin jakaja lajittelee oman reittinsä postin. Posti kerätään hyllystä jakelujärjestyksessä. Kärryyn tai pyörälaukkuun lastataan se posti, mikä mahtuu mukaan. Loput sidotaan kimppuihin. Ne kuljetetaan autoilla reitin varrella sijaitseviin laatikoihin. Postinjakaja lähtee matkaan kaikilla keleillä. Jakajan tyyli ja tottumukset vaihtelevat. Yhdelle sopii omakotialue, toinen juoksee mielellään kerrostaloissa. Jakelu on tekniikkalaji. Kun uudentyyppinen postiluukku tulee markkinoille, jakajan pitää opetella oikeat otteet. Moni jakaja ilahtuisi, jos rakentamisstandardeissa hyväksyttäisiin vain yksi malli.