Karriärberettelse

Karriärberettelser är texter där människor berättar om olika sätt att hitta sin plats i arbetslivet. En del av berättelser beskriver ganska svåra karrriärstigar och hur man har klarat sig med hindren. Nya berättelser produceras kontinuerligt.

Du kan söka på ord i texten eller temagrupp. Du kan även hämta en lista över samtliga dokument.